Przejdź do treści

Arkusze maturalne


Jak efektywnie przygotować się do egzaminu dojrzałości? 
Rozwiązując zadania z archiwalnych arkuszy maturalnych!

Praktyka czyni mistrza – aby ułatwić Ci przygotowania, stworzyliśmy dla Ciebie małe archiwum. Rozwiązuj zadania i sprawdzaj swoje odpowiedzi w kluczu! Dzięki temu możesz sprawdzić swoją wiedzę i dowiedzieć się, które obszary wymagają dodatkowej pracy. 

Arkusze maturalne – język polski

Chcesz dobrze przygotować się do obowiązkowego egzaminu maturalnego z języka polskiego? Jednym z najlepszych sposobów jest zapoznanie się z treścią pytań, z którymi zmagali się maturzyści w poprzednich latach. Przeanalizowanie tych zagadnień da Ci wiedzę na temat formy i wyglądu matury z polskiego. Poznasz też styl, w jakim formułowane są pytania i sprawdzisz, które zagadnienia pojawiają się najczęściej. Zebraliśmy dla Ciebie archiwalne arkusze maturalne z języka polskiego z poziomu podstawowego i rozszerzonego, wraz z kluczami odpowiedzi. Dzięki temu możesz sprawdzić swoją wiedzę i dowiedzieć się, które obszary wymagają dodatkowej pracy.

Jak co roku abiturienci mieli do wyboru dwa tematy wypracowań, ale w tej formule zdający sam wybiera, do których dzieł będzie się odnosił. Można było zatem skonstruować wypowiedź o tym, co sprawia, że człowiek staje się bohaterem w oczach innych ludzi. Drugie zagadnienie dotyczyło człowieka jako istoty pełnej sprzeczności.

Pierwszy temat wypowiedzi pisemnej był związany z kwestią łączenia realizmu i fantastyki w literaturze. Maturzyści mogli też wybrać drugi wariant zadania, związany z funkcją nawiązań do Biblii i antyku w dziełach literackich.

Tego roku maturzyści mierzyli się z epopeją narodową – podany fragment Pana Tadeusza Adama Mickiewicza należało przeanalizować pod kątem tego, jak różne wydarzenia wpływają na ludzkie zachowanie. Drugi temat wypracowania dotyczył Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. Trzeba było rozważyć, czy lepsze jest życie w błogiej nieświadomości, czy w nieprzyjemnej prawdzie.

Jedno z zadań wymagało dokonania porównawczej analizy dzieł poetyckich: Drzewo to dom Julii Hartwig oraz Na lipę Jana Kochanowskiego. Można było wybrać również temat wymagający stworzenia wypowiedzi na podstawie podanego tekstu kultury o znaczeniu postaci literackiej w kreowaniu świata przedstawionego utworu.

Pierwszy temat wypracowania dotyczył roli tradycji w życiu człowieka. W wypowiedzi pisemnej trzeba było odnieść się do podanego fragmentu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Abiturienci mogli też wybrać analizę utworu Noce i dnie Marii Dąbrowskiej. Należało wtedy zastanowić się nad problematyką szczęścia w relacjach międzyludzkich.   

Do wyboru maturzyści mieli wypowiedź odnoszącą się do tekstu kultury o roli historii w literaturze. Druga opcja to analiza porównawcza dzieł lirycznych ([Próbowałem sobie przypomnieć…] Tadeusza Różewicza oraz Godzina tworzenia Kazimierza Przerwy-Tetmajera).

Arkusze maturalne – matematyka

Matematykę, królową nauk ścisłych, jedni kochają, inni nienawidzą. Wszyscy muszą jednak zdawać ją na maturze – to jeden z przedmiotów obowiązkowych. W przypadku tego egzaminu rozwiązywanie zadań z archiwalnych arkuszy maturalnych jest bardzo ważne. Praktyka czyni mistrza! Warto zapoznać się ze specyfiką pytań, z którymi przyjdzie Ci się zmierzyć na majowym egzaminie dojrzałości. Bo chociaż zadania nigdy się nie powtarzają, to ich styl pozostaje niezmienny. Aby ułatwić Ci przygotowania, stworzyliśmy dla Ciebie małe archiwum: arkusze maturalne – matematyka. Rozwiązuj zadania i sprawdzaj swoje odpowiedzi w kluczu!

W zbiorze najwyżej punktowane (4 punkty) było zadanie dotyczące ostrosłupa prawidłowego czworokątnego. Maturzyści musieli obliczyć pole oraz objętość figury.

Arkusz składał się z 13 zadań, z czego jako najtrudniejsze oceniono ostanie – za obliczenie współrzędnych punktu położonego na okręgu można było zgarnąć aż 6 punktów.

Rozwiązanie każdego z zadań zamkniętych dawało zdającemu po 1 punkcie. Ostatnie, najtrudniejsze zadanie otwarte dotyczyło obszaru geometrii.

Maturzyści mieli do rozwiązania aż 16 zadań. Ostatnie z nich było najtrudniejsze – dowód z geometrii wyceniono na 7 punktów.

Arkusze maturalne – język angielski

Każdy maturzysta musi obowiązkowo zdawać egzamin z jednego, wybranego przez siebie języka obcego nowożytnego. Najpopularniejszy jest angielski. Nic dziwnego, w końcu ten język coraz bardziej otacza nas w życiu codziennym. Nawet mieszkając w Polsce, często na co dzień posługujemy się anglicyzmami. A jak efektywnie przygotować się do egzaminu dojrzałości? Rozwiązując zadania z archiwalnych arkuszy maturalnych! Angielski będzie Ci łatwiej zdać, gdy będziesz wiedział, czego się spodziewać. Dlatego sprawdź, jak wyglądały matury w ubiegłych latach.

Arkusz egzaminacyjny składał się z 12 zadań. Ostatnie, najtrudniejsze (12 punktów), polegało na stworzeniu treści maila, w którym maturzysta miał pochwalić się koledze wygraną w konkursie fotograficznym. 

Rozszerzona matura z języka angielskiego wymaga od zdającego napisania dłuższej wypowiedzi pisemnej. Można było wybrać napisanie artykułu, w którym abiturient opisałby własną wizję tego, jak świat będzie wyglądał za 30 lat. Dla mocniej stąpających po ziemi maturzystów zapewne bardziej atrakcyjny był drugi temat: rozprawka o zjawisku coraz częstszego pojawiania się znanych osób w reklamach.

Wypowiedź pisemna w obu formułach maturalnych w tym roku polegała na stworzeniu treści maila, w którym maturzysta miał pochwalić się koledze wygraną w konkursie fotograficznym.  

Na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego koniecznie jest stworzenie dłuższej wypowiedzi pisemnej. W 2023 roku treść zadań dla formuły 2015 była identyczna jak dla formuły 2023.

WARTO PRZECZYTAĆ

Przygotuj się do matury

Czy matura z geografii jest trudna? Wielu maturzystów, sprawdzając wymagania rekrutacyjne na wymarzony kierunek, przeżywa lekki szok – uczelnie nie zawsze wymagają zdawania matury z…

Co zwalnia z matury z angielskiego?  Zastanawiasz się, czy istnieje sposób, aby uniknąć zdawania matury z języka angielskiego? Takie myśli pojawiają się zwłaszcza u tych,…

Jaka jest najtrudniejsza matura rozszerzona? Matura zbliża się wielkimi krokami, a Ty zastanawiasz się, które przedmioty powinieneś wybrać na poziomie rozszerzonym? Nie jesteś sam! Wybór…