Przejdź do treści

Polityka ochrony prywatności

Polityka ochrony prywatności Serwisu www.twojamatura.com

§ 1. Ochrona danych osobowych użytkowania

Administrator Serwisu www.twojamatura.com robi wszystko, aby korzystanie z Serwisu było najwygodniejsze dla jego użytkowników i wiązało się z jak najmniejszymi uciążliwościami. Korzystanie z Serwisu www.twojamatura.com może wiązać się z udostępnieniem danych osobowych użytkownika w zakresie niezbędnym do przesyłania informacji handlowych lub marketingowych, w tym w formie newslettera. Administrator Serwisu zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisu www.twojamatura.com realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika Serwisu

1.  Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych umieszczonych w Serwisie jest:

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, adres siedziby: plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw edukacji i nauki  pod numerem 208, NIP: 7952214640, REGON 651432712. Kontakt z Administratorem danych osobowych umieszczonych w Serwisie możliwy jest mailowo, pod adresem e-mail: kontakt@wskz.pl

2.  Cele przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych lub marketingowych, w tym w formie newslettera, dotyczących oferowanych przez Administratora produktów i usług (w tym nowych kierunków studiów, promocji oraz rabatów), w celach statystycznych, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

3.  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

· uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności realizacja działań z zakresu marketingu bezpośredniego, dochodzenie roszczeń, prowadzenie statystyk;

· zgoda Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku korzystania z newslettera i w przypadku korzystania z plików cookies.

4.  Okres przetwarzania danych osobowych:

· newsletter – do czasu wypisania z subskrypcji (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO);

· cele marketingowe i statystyczne – do czasu realizacji celów, dla których zostały zebrane lub do czasu wcześniejszego zgłoszenia sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. , f RODO) lub do czasu wycofania zgody, w tym poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

5.  Prawa użytkowników w związku z przetwarzaniem danych:

– prawo dostępu do treści danych,

– prawo do sprostowania danych,

– prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w celu realizacji umowy,

– usunięcia danych w warunkach przewidzianych w art. 17 RODO,

– ograniczenia przetwarzania danych w warunkach przewidzianych w art. 18 RODO,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora,

– cofnięcia zgody z tym, że przetwarzanie dokonane przed cofnięciem będzie w pełni legalne,

– skargi do organu nadzorczego, jeśli użytkownik uzna że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

6.  Sposób przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się również w ramach profilowania, czyli zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w celu prezentacji reklam ogólnych, ofert czy promocji (rabatów), dotyczących produktów lub usług Administratora w sposób dostosowywany do zainteresowań konkretnego podmiotu (bez wpływania istotnie na jego decyzje).

7.  Udostępnienie danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane:

– upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora,

– współpracującym z Administratorem, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych, podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biurom księgowym, kancelariom prawnym lub firmom windykacyjnym), jak również dostawcom systemów do automatyzacji usługi newsletter – na zasadzie zleconych usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami,

– podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§8. Pliki cookies

Serwis może wykorzystywać tzw. cookies, tj. pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika Serwisu, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku, co umożliwia użytkownikom Serwisu pełną kontrolę nad operacjami związanymi z wykorzystaniem tych plików. Serwis posiada odrębną Politykę Plików Cookies dostępną pod adresem  twojamatura.com/polityka-plikow-cookies/

§9. Przekazywanie danych poza EOG

Przetwarzając dane osobowe Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane przetwarzane były na terenie EOG. W przypadku konieczności korzystania z dostawców mających siedzibę poza EOG, transfer danych będzie się odbywał na podstawie mechanizmów legalizacyjnych i zgodnie z obowiązkami przewidzianymi w Rozdziale V RODO.