Przejdź do treści
czerwiec, 2024

Czy uczelnia zabiera oryginał świadectwa maturalnego?

Świadectwo maturalne to jeden z najważniejszych dokumentów w życiu dorosłej osoby. Jest niezbędne do podjęcia studiów i podczas całego procesu rekrutacyjnego. Po zakończeniu egzaminu maturalnego i uzyskaniu wyników dana osoba otrzymuje oryginał oraz jeden odpis świadectwa maturalnego. Co w przypadku, kiedy student planuje podjąć jednocześnie naukę na dwóch uczelniach? Czy w takim przypadku oryginał świadectwa maturalnego zostaje zabrany? Sprawdź, co zrobić w takiej sytuacji.

Czy uczelnia może prosić o oryginał świadectwa maturalnego?

Świadectwo maturalne to dokument, którego oryginał lub odpis student powinien posiadać w domu przynajmniej w jednym egzemplarzu. Nigdy nie wiadomo, kiedy zajdzie potrzeba, aby takiego dokumentu użyć – na przykład podczas rekrutacji do drugiej uczelni na kolejny kierunek. Jednak nawet w przypadku wyboru tylko jednych studiów może zdarzyć się, że uczelnia będzie wymagać oryginału świadectwa maturalnego. Dzieje się to najczęściej wtedy, kiedy składamy dokumenty w celu weryfikacji osiągniętych wyników maturalnych.

Po zakwalifikowaniu się na dane studia i podjęciu decyzji, że to właśnie na tej uczelni chcemy studiować, najczęściej wymagane jest uzupełnienie akt osobowych o oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości. Uczelnie mają obowiązek przechowywania tego typu pism przez cały czas nauki danej osoby w jednostce naukowej.

W jakich okolicznościach uczelnia może prosić o oryginał świadectwa maturalnego?

W kwestii tego, czy uczelnia może prosić o oryginał świadectwa maturalnego, odpowiedź brzmi: tak. Przedłożenie oryginału świadectwa maturalnego ma na celu potwierdzenie autentyczności podanych danych dotyczących wyników z matury. Częstą praktyką podczas składania dokumentów w celach rekrutacyjnych jest dostarczanie kserokopii świadectwa dojrzałości. Wówczas osoba, która przyjmuje dokumentację od danego kandydata, zobowiązana jest sprawdzić, czy podane ksero dokumentu jest zgodne z posiadanym przez kandydata oryginałem. Jeżeli występuje zgodność danych, wówczas na kserokopii umieszczana jest pieczątka i podpis osoby przyjmującej dokumenty.

Najczęściej oryginału świadectwa dojrzałości lub jego odpisu wymaga się od kandydata w momencie, kiedy zostanie on zakwalifikowany na studia i zdecyduje się podjąć naukę na danym kierunku. Wówczas zamiast kserokopii należy w teczce studenta umieścić oryginalny dokument. Jeżeli jednak z jakichś powodów student nie posiada już świadectwa dojrzałości lub odpisu, trzeba dostarczyć jego duplikat. Bywa tak w przypadku, gdy dana osoba chce zatrzymać jeden dokument w domu, a jednocześnie decyduje się na podjęcie studiów na dwóch kierunkach jednocześnie.

Oryginał świadectwa maturalnego a odpis – którego dokumentu wymaga docelowo uczelnia?

Kwestia tego, jakiego rodzaju dokumentu wymaga się od kandydata zakwalifikowanego na studia, jest najczęściej indywidualną decyzją uczelni. Niektóre instytucje akceptują wyłącznie oryginał świadectwa maturalnego, który następnie przechowują przez cały okres studiów. Inni traktują zarówno oryginał, jak i odpis świadectwa na równi i pozostawiają w tej kwestii studentowi dowolność wyboru. Najczęściej jednak poświadczona kserokopia z oryginałem nie wystarcza.

Gdzie zrobić odpis świadectwa maturalnego?

Jeżeli potrzebujemy w sumie trzech oryginalnych i poświadczonych prawnie dokumentów, niezbędna staje się odpowiedź na pytanie, gdzie zrobić odpis świadectwa maturalnego. Centralne komisje egzaminacyjne nie wydają tego typu dokumentów. Z odpowiednim wnioskiem należy zgłosić się do szkoły, w której odbierało się dyplom dojrzałości. To właśnie tam można uzyskać duplikat świadectwa. Ile się czeka? Jeżeli kwestia wydania duplikatu nie wiąże się z nieprzewidzianymi komplikacjami, najczęściej czas oczekiwania wynosi do jednego miesiąca. W niektórych przypadkach okres ten może jednak wydłużyć się do dwóch miesięcy. Za wydanie duplikatu świadectwa maturalnego należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 26 zł.

Warto pamiętać, że świadectwo dojrzałości to jeden z najważniejszych dokumentów, o który warto dbać i przechowywać starannie przez całe życie. Dobrze jest więc odpowiednio go zabezpieczyć, trzymając w dedykowanej teczce, odpornej na zalanie i uszkodzenia. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć o dokumentach maturalnych i procesie rekrutacji na studia, aby przebiegła ona bezproblemowo. Odwiedź Serwis maturalny Twoja matura i bądź na bieżąco!

nowe

NEWSLETTER

WARTO PRZECZYTAĆ​

Sięgnij po więcej

Materiał edukacyjny powstał we współpracy z Platformą High School Co powtórzyć przed maturą z angielskiego? 3 najbardziej przydatne wyrażenia Egzaminy dojrzałości już niebawem, a Ty…

Materiał edukacyjny powstał we współpracy z autorką portalu 1000rozprawek.pl Wzorowa rozprawka maturalna – przykład: jak pisać, żeby zdać na 100%! Wypracowanie maturalne to jeden z…

Materiał edukacyjny powstał we współpracy z autorką portalu 1000rozprawek.pl Dziady cz. III – motywy literackie i konteksty, które warto znać na maturę! Spośród polskich utworów…