Przejdź do treści
luty, 2024

Ile procent na maturze? Porozmawiajmy o wynikach

Wielu maturzystów z niecierpliwością wyczekuje na informacje, ile procent uzyskali na egzaminie, ponieważ od tego zależy, czy matura jest zdana. Dla innych liczba zdobytych punktów decyduje o przyjęciu na studia. W związku z tym w tym artykule odpowiemy na najczęściej zadawane pytania dotyczące wyników matur.

ile nalezy zdobyc punktow na maturze aby zdac

Ile procent trzeba mieć, żeby zdać?

Zaliczysz egzamin maturalny, jeżeli uzyskasz liczbę punktów możliwych do zdobycia z każdego obowiązkowego przedmiotu, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, dającą wynik co najmniej 30%. Dodatkowo warunkiem zdania matury jest przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Ile trzeba mieć procent z matury z matematyki?

Niezależnie od tego, czy piszesz maturę z matematyki, czy też polskiego, warunkiem zaliczenia egzaminu i uzyskania pozytywnego wyniku jest osiągnięcie wyniku co najmniej 30%. 

Próg zdawalności nie zależy od indywidualnych decyzji szkoły lub dobrych chęci nauczycieli – obowiązuje on wszystkich uczniów w Polsce, zarówno zdających w Formule 202 (dla absolwentów 4-letniego liceum i 5-letniego technikum), jak i Formule 2015 (dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum).

Ile punktów można otrzymać na maturze z polskiego?

Formuła 2015: Za rozwiązanie zadań z dwóch części egzaminu maturalnego można uzyskać maksymalnie 70 punktów:

Pierwsza część obejmuje czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwania się poprawną polszczyzną oraz składa się z ok. 10-13 zadań zamkniętych i otwartych – 20 pkt. Druga część to wypracowanie – 50 pkt.

Formuła 2023: Za rozwiązanie zadań z trzech części można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Pierwsza część obejmuje czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwania się poprawną polszczyzną oraz składa się z ok. 5-7 zadań – 10 pkt. Druga część to test historycznoliteracki ze znajomości problematyki lektur obowiązkowych, który przewiduje 6-15 zadań, łącznie za15 pkt. Trzecia część to wypracowanie – 35 pkt.

Ile punktów z matury z polskiego na 30%?

Aby zdać maturę z polskiego, absolwent zdający w Formule 2015 musi zdobyć minimum 21 punktów. Z kolei maturzysta, którego obejmuje Formuła 2023 – 18 punktów.

Ile punktów można otrzymać na maturze z matematyki?

Formuła 2015: Za rozwiązanie zadań na maturze z matematyki można uzyskać maksymalnie 46 punktów, w tym: 29 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.

Formuła 2023: Liczba punktów nie zmienia się w stosunku do poprzednich lat. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 46 punktów, w tym: 29 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.

Ile punktów z matury z matematyki na 30%?

Zarówno w Formule 2015, jak i 2023 do zaliczenia egzaminu maturalnego z matematyki potrzebne jest zdobycie 14 punktów

Ile punktów można otrzymać na maturze z języka obcego?

Formuła 2015: Za rozwiązanie zadań na maturze z języka obcego można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte; 10 pkt – zadania otwarte.

Formuła 2023: Nowa matura przewiduje, że za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym: 32-38 pkt – zadania zamknięte; 28-22 pkt – zadania otwarte.

Ile punktów z matury z języka obcego na 30%?

Aby zdać maturę z polskiego, absolwent zdający w Formule 2015 musi zdobyć minimum 15 punktów. Z kolei maturzysta, którego obejmuje Formuła 2023 – 18 punktów.

Czy można poprawić punkty na maturze?

Po otrzymaniu wyników maturalnych nie możesz poprawić swoich punktów, podchodząc do tego samego egzaminu. Udoskonalenie wyniku możliwe jest w ramach ponownego podejścia do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, z których uzyskał wynik na poziomie co najmniej 30%. 

Warto pamiętać, że matura to tylko zakończenie jednego z etapów Twojej edukacji. Otrzymany na niej wynik nie świadczy o tym, kim naprawdę jesteś, dlatego nie ujmuj sobie wartości, jeżeli nie zdobędziesz tylu punktów, ile oczekiwałeś. Nie bez powodu jest możliwość poprawy matury w innym terminie!

nowe

NEWSLETTER

WARTO PRZECZYTAĆ​

Sięgnij po więcej

Przewodnik: składanie dokumentów na studia! Wybór kierunku studiów to pierwsza poważna, “dorosła” decyzja w życiu wielu maturzystów. Niestety, aby dostać się na wymarzoną uczelnię, nie…

Matura 2024 – ile procent potrzebujesz do sukcesu? Egzamin dojrzałości to jeden z kluczowych momentów w edukacji każdego młodego człowieka. Przygotowujemy się do niego tak…

Czy dostanę się na studia? Najważniejsze informacje o rekrutacji na uczelnie wyższe Dlaczego matura jest aż tak stresująca? Chociaż sama w sobie oczywiście jest trudna…