Przejdź do treści
luty, 2024

Kiedy egzamin maturalny może być unieważniony?

Nie bez powodów nauczyciele przestrzegają przed oszukiwaniem podczas egzaminu maturalnego. Jest to nie tylko test wiedzy, ponieważ maturę określa się jako egzamin dojrzałości, a od osoby dojrzałej wymaga się uczciwości. Zatem jeżeli zastanawiasz się, czy ściąganie na maturze się opłaca lub martwisz się o to, że nie będziesz wiedział o unieważnieniu egzaminu maturalnego – ten artykuł jest dla Ciebie. 

Jaka jest kara za ściąganie na maturze?

Ściąganie na maturze to dość kiepski pomysł! Jeżeli komisja egzaminacyjna zauważy zabronione pomoce podczas egzaminu, ma obowiązek to zgłosić. Matura jest formalnym testem, mającym na celu ocenę wiedzy i umiejętności zdobytych przez piszącego w trakcie nauki. Nie jest to obowiązkowy egzamin, więc jeśli się zdecydowałeś, warto podejść do niego uczciwie. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Czy matura jest obowiązkowa? Po co nam ten egzamin? W sytuacji, gdy wykryje się próbę oszustwa, taki egzamin zostanie unieważniony.

Co oznacza unieważnienie matury?

Unieważnienie matury oznacza przerwanie prac nad egzaminem i ponowne przystąpienie na niego w innym terminie. Niezależnie od tego, w którym momencie matura została zakończona, zdobyte punkty nie będą brane pod uwagę. Wynik egzaminu maturalnego będzie wynosił 0%. Wtedy to Twoja cała praca i stres, które wkładasz w przygotowania, idą na marne! 

Kiedy można unieważnić maturę?

Ściąganie na maturze jest niezgodne z prawem. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty reguluje trzy przypadki, w których można unieważnić maturę. Są to sytuacje, w których stwierdza się:

  • niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez maturzystę;
  • wniesienie lub korzystanie przez piszącego lub odpowiadającego egzamin z przyborów pomocniczych, urządzenia telekomunikacyjnego albo niedozwolonych materiałów;
  • zakłócanie prawidłowego przebiegu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w sposób utrudniający pracę pozostałym piszącym.

Kto przerywa egzamin maturalny?

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ma uprawnienia do przerwania i unieważnienia matury dla danego maturzysty zarówno w części ustnej, jak i pisemnej. O wszelkich takich przypadkach informuje się w protokole przebiegu odpowiednio egzaminu maturalnego.

Jak przebiega rozstrzygnięcie o unieważnieniu matury?

Przekazanie informacji o unieważnieniu: Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej informuje maturzystę o planowanym unieważnieniu egzaminu maturalnego w części pisemnej za pośrednictwem dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły natychmiast przekazuje tę pisemną informację zainteresowanej osobie.

Wniosek o wgląd do dokumentacji: Maturzysta ma możliwość złożenia wniosku o dostęp do dokumentacji, na podstawie której dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej planuje unieważnić egzamin maturalny w części pisemnej w danym przedmiocie. Wniosek ten należy skierować w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji.

Złożenie wyjaśnień: W ciągu 7 dni od otrzymania wniosku dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zapewnia uczniowi, słuchaczowi lub absolwentowi dostęp do dokumentacji oraz możliwość złożenia wyjaśnień w wyznaczonym miejscu i czasie.

Rozstrzygnięcie: Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej podejmuje decyzję o unieważnieniu danego egzaminu maturalnego w części pisemnej w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku lub po upływie terminu do jego złożenia. Następnie przekazuje taką decyzję poprzez pisemne powiadomienie o unieważnieniu egzaminu maturalnego, zawierając jednocześnie uzasadnienie tej decyzji.

Oszukiwanie może skutkować unieważnieniem wyników, co w rezultacie przekłada się na utratę wiarygodności w oczach szkoły, a także brak możliwości dalszego rozwoju edukacyjnego i budowania kariery zawodowej. Zastanów się, czy warto w ten sposób zaryzykować, ściągając na maturze? Według nas zdecydowanie nie!

nowe

NEWSLETTER

WARTO PRZECZYTAĆ​

Sięgnij po więcej

Przewodnik: składanie dokumentów na studia! Wybór kierunku studiów to pierwsza poważna, “dorosła” decyzja w życiu wielu maturzystów. Niestety, aby dostać się na wymarzoną uczelnię, nie…

Matura 2024 – ile procent potrzebujesz do sukcesu? Egzamin dojrzałości to jeden z kluczowych momentów w edukacji każdego młodego człowieka. Przygotowujemy się do niego tak…

Czy dostanę się na studia? Najważniejsze informacje o rekrutacji na uczelnie wyższe Dlaczego matura jest aż tak stresująca? Chociaż sama w sobie oczywiście jest trudna…